Bulgarian Security Index ®
  Организации
  Новини
  Библиотека
  Търси и предлага
  Норми
  За контакт
 

 

SECURITY-BG е първият български портал по въпросите на сигурността. Благородната му цел е да представи в Интернет пространството общността на българския бизнес в областта на сигурността, като подпомага колегите и техните настоящи и бъдещи клиенти от страната и цял свят.

Bulgarian Security Index ®

е основният раздел, в който са публикувани списъци на българските фирми от различните видове дейности по сигурността - детективски, охранителни, алармени системи, мониторинг, оръжейни. Индексът не претендира за пълнота и изчерпателност. Той подлежи на развитие, допълване и изменение. В тази насока разчитаме на Вас. Включването на контактни данни за фирма в Индекса е платена услуга. Действителните членове на Bulgarian Security Index ® в момента са:

  "3S СОТ" АД   "Ипон-1" ООД
  "Ей Ес Пи" ЕООД   "Нафтекс Секюрити" ЕАД
  "БМД Протекшън" ООД   "Омега 7" ЕООД
  "ВТА Секюрити Сървисис" ООД   "Р.И.С. 999" ЕТ
  "Груп-7" ЕООД   "Сектрон" ООД
  "Егида - София" ЕАД   "СОТ" ООД
  "Елит секюрити" ЕООД   "ТЕОС Секюрити" ЕООД

За всички останали фирми може да правите справки в търсачката на портала.


© 2000-2016, Bulgarian Security Index ®. Всички права запазени.